Kullanıcı Sözleşmesi

“MİSAFİR”

1. Taraflar

İşbu Bi’Tabak Sözleşmesi ("Sözleşme") tescilli adresinde bulunan L-G DERİ SANAYİ GIDA VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ adına Bi'Tabak adına Bi'Tabak ile www.bitabak.app ‘de beyan edilen kullanıcı ("Kullanıcı") arasında akdedilmiştir.

2. Sözleşmenin Konusu

Bi’Tabak, yemek davetleri düzenlemek için fiziksel olarak uygun restoran ve kafeler ile davete katılmak isteyen kişiler (bir arada “Restoranlar” veya “Misafirler”) ile bu yemek davetlerine katılmak isteyecek kişilerin bir araya getirildiği online bir platformdur. Bu platformda sağlanacak olan tüm servisler (bir arada “Servisler”), cep telefonu, tablet veya diğer akıllı cihazlarda ve uygulama programı ara yüzlerinde (bir arada “Uygulamalar”) erişilebilir olacaktır. Bi’Tabak, Kullanıcılar ile Restoranları bir araya getiren bir pazar yeri olup Kullanıcılar arasında ileride imza edilecek sözleşmelere taraf olmayacağı gibi bu sözleşmelere müdahale etmez ve bu sözleşmeler kapsamında hiçbir surette sorumlu tutulamaz. Söz konusu sözleşmelerden doğan riskler sözleşmenin taraflarına aittir. Bu kapsamda Bi’Tabak üzerinden talep edilecek her bir davet için imza edilecek sözleşme şartları birbirinden farklı olabileceğinden Kullanıcılar’a sözleşmeleri iyice incelemeleri önerilir. İşbu Sözleşme ise, Misafir Kullanıcılar’ın, Siteler ve Uygulamalar’dan yararlanma, kullanma ve gizlilik koşullarını düzenlemektedir. Bi’Tabak, kullanım koşulları ile gizlilik koşullarını kendi inisiyatifine bağlı olarak ve dilediği zaman değiştirme, tadil etme, ekleme veya çıkarma hakkını saklı tutar. Bu kapsamda yapılan değişikliklerin yayınlanmasında sonra dahi Siteler ve Uygulamalar’ın kullanmaya devam edilmesi değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelir. Kullanıcı, aşağıda belirtilen Sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, fiyatı ve ödeme şekline ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

3. Yürürlük ve Sona Erdirme

Kullanıcı’nın sistem kaydı, bu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuması, anlaması ve kabul etmesi üzerine T.C. Kimlik numarası veya Kimlik/Pasaport numarası ile sisteme kaydolması ile tamamlanır ve Sözleşme yürürlüğe girer. Bi’Tabak ve Kullanıcı, bu Sözleşme'yi karşı tarafa yapacağı tek taraflı bir bildirimle her zaman feshedebilir.

4. Tanımlar

4.1 Davet Bedeli: Bi’Tabak servislerinin kullanımı dahilinde Misafirler’den alınarak belli bir yüzde üzerinden Davet Sahibi’ne yapılacak olan ödemeyi ifade eder. Bi’Tabak, Kullanıcılar arasındaki ilişkiye aracılık etmesi karşılığında, Davet Sahibi’ne yapılacak olan ödeme (“Davet Bedeli”)’nin yüzde on beşini [15]’sini alır. Buna göre Bi’Tabak üzerinden organize edilecek her bir Yemek Daveti için Davet Sahibi’ne, Yemek Daveti için Misafir’e teklif olunan ve Misafir tarafından kabul gören Davet Bedeli’nin tamamı, ilgili rezervasyonun teyidi ile birlikte Misafir’in kredi kartından anlaşmalı ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından alınır ve Davet Sahibi’ne ödenmek üzere saklanır. Saklı konan bu bedel, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günlerinde başarı ile tamamlanan yemekler için takip eden Pazartesi Davet Sahibi’ne ödenir. Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde başarı ile tamamlanan yemekler için ise ödeme takip eden ikinci Pazartesi günü yapılır. Ödeme gününün tatil gününe denk gelmesi halinde ödeme takip eden ilk iş gününde yapılır. Ödemeler, Davet Sahibi’nin banka hesabına yapılabilir.

4.2 Menü: Restoran Kullanıcılar tarafından Misafir Kullanıcılar’ın ilgisine sunulan ve bizzat Davet Sahibi tarafından hazırlanacak başlangıç, ana yemek veya atıştırmalıklar ile tercih edilen içecek seçeneklerini ifade eder.

5. Kullanım Kuralları

5.1 Restoran Kullanıcı, oluşturacağı profil sayfasında Bi’Tabak üzerinden sunmak istediği davet seçeneklerini yayınlar (bir arada “Sofralar”). Davet seçeneklerinin arama sonuçlarındaki sıralaması, kullanıcıların tercihlerini veya oylamalarını yansıtabilir. Bu sıralama, bilgilendirme ve rezervasyon yapılmasını kolaylaştırma amaçlı da olabileceği gibi sıralamanın kalite ve yetkinlik hususunda belirleyiciliği yoktur. Bununla birlikte Kullanıcılar seçimlerinde kullanıcı yorumlarından yararlanabilirler.

5.2 Bi’Tabak üzerinden bir yemek davetine (bir arada “Yemek Davetleri”) katılmak isteyen Kullanıcılar’a, kişisel zevk ve tercihleri, davet mekanı ve zamanı ile davet sebebi ve katılımcı sayısı, konsept ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla organizasyon ile ilgili çeşitli sorular sorulabilir. Bu sorulara alınan cevaplar, Davet Sahibi tarafından değerlendirilir ve söz konusu cevapların tatmin edici bulunmaması, yanlış veya yanıltıcı olduğunun saptanması halinde, herhangi bir tazminat sorumluluğu olmaksızın rezervasyon istemi reddolunabilir.

5.3 Bi’Tabak, Uygulamanın’nın daha iyi işlemesi, kullanıcılara ilave bilgiler vermek ve onları aydınlatmak amaçlarıyla Servisler’in içeriği, kalitesi, kapsamı ve fiyatlandırılması hususunda Kullanıcılara sorular yöneltebilir. Bu durum hiçbir şekilde Servisler’in içeriği, kalitesi, yeterliliği ve memnuniyetleri hususunda Kullanıcılara garanti verildiği anlamına gelmez ve Bi’Tabak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.4 Bi’Tabak üzerinden bir rezervasyon talebi olduğunda, Bi’Tabak söz konusu Misafir’e ilişkin sistemde kayıtlı kişisel verileri (ad-soyad, telefon gibi) Restoran ile paylaşır.

5.5 Uygulamalar’dan Misafir sıfatıyla yararlanılabilmesinin ön koşulu olarak, Kullanıcı’nın 18 yaşını doldurmuş gerçek kişi olması aranır.

5.6 Her bir Restoran Kullanıcı, düzenlediği davetin kapsamını ve kurallarını serbestçe belirleyebilecek ve Misafir Kullanıcı’dan davet rezervasyonunu yapmak için sisteme kayıt sırasında talep edilen standart bilgilerin haricinde kulanıcının profil resmi olması, doğrulanmış telefon numarası sahibi olması gibi ilave bazı bilgilerin paylaşımını talep edebilecektir.

5.7 Restoran, Davet Bedeli’ni serbestçe belirler ve Sofra Bedeli’ni Bi’Tabak hizmet bedeli dahil profil sayfasında ilan eder.

6. İptal, Değişiklik, İade

6.1 Restoran ile Misafir’in mutabık kaldıkları Sofra Bedeli, rezervasyon teyidi ile birlikte Misafir’in kredi kartından çekilir ve Restoran yemek daveti sonrasında ödenmek üzere anlaşmalı ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından saklanır. Misafir’in teyitli rezervasyonunu, yemek davetinden 48 saat önce iptal etmesi halinde Restorana herhangi bir ödeme yapılmaz ve Misafir’e ödediği ücret iade edilir. Misafir’in teyitli rezervasyonunu, yemek etkinliği’nden 24 ila 48 saat önce iptal etmesi halinde, Davet Sahibi’ne ücretin yüzde ellisi ödenir. Misafir’in teyitli rezervasyonunu, yemek etkinliği’nden 24 saat önce iptal etmesi halinde Misafir, Restoran ile mutabık kaldıkları Davet Bedeli’nin tamamını ödemek zorundadır. Bi’Tabak, herhangi bir etkinliği, ücretini iade etmek koşulu ile dilediği zaman iptal hakkını saklı tutmaktadır.

6.2 Misafir, Davet Sahibi tarafından sunulan yemeğin, davet mekanı dışında başkaca bir yerde servis edilmesini talep edemez.

6.3 Misafir, rezervasyon teyidi sonrasında davetin konsepti ve içeriği ile zamanının değiştirilmesini talep edemez.

6.4 Restoran tarafından teyitli rezervasyonun iptali halinde, Davet Bedeli Misafir’e aynen iade olur. Davet Sahibi, böyle bir durumda Bi’Tabak’ın tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere kendisine yasal sınırlar dahilinde cezai şart veya başkaca yaptırım uygulayabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Bununla birlikte herhangi bir iptal sebebiyle Misafir’in uğrayacağı zararlardan Bi’Tabak sorumlu tutulamaz.

7. Kullanıcı Şikayetleri, Kullanım Koşullarının İhlali

7.1 Misafirin davet esnasında uygunsuz hareketleri ve davranışları gibi hususlarda Davet Sahiplerinin veya üçüncü kişilerin şikayetçi olması ve/veya Bi’Tabak’ın, Misafir tarafından kullanım şartlarının ihlal edildiğinin düşünülmesi durumunda, Bi’Tabak, tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere söz konusu misafire yasal sınırlar dahilinde cezai şart veya kullanıcı hesabının iptali dahil başkaca bir yaptırım uygulayabilir.

7.2 Bi’Tabak, aynı misafirin bir ay içinde 2 kez veya bir yıl içinde 5 kez;

i)Şikayet edilmesi,

ii) Teyitli rezervasyonu iptal etmesi (davet sahibi şikayet etmese dahi), Hallerinde ayrıca bildirim yapmaya gerek olmaksızın işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshederek kullanıcı hesabını iptal edebilir.

8. Tarafların Diğer Hak ve Yükümlülükleri

8.1 Kullanıcı, Bi’Tabak uygulamasını yürürlükteki mevzuat hükümlerine ve bu Sözleşme koşullarına uygun şekilde kullanmayı, aksi halde oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden sorumlu olacağını ve Bi’Tabak’ı bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını, bunlara karşı tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

8.2 Kullanıcı, www.bitabak.app internet sitesinde, spam, virus, truva atı ve benzeri yazılımlar kullanamaz, herhangi bir program vasıtasıyla internet sitesinin diğer kullanıcıların internet sitesinden yararlanmalarını önleyecek, internet sitesini kullanılmayacak hale getirecek veya önemli ölçüde yavaşlatacak, Bi’Tabak’ın yazılım ve donanımına zarar verebilecek işlemlerde bulunamaz. Bi’Tabak uygulamasının bu tür yazılımlardan korunması amacıyla olanaklar çerçevesinde önlem alınmıştır ancak Kullanıcı’nın kendi donanım ve yazılımıyla ilgili olarak kendi koruma sistemini bulundurması gerekir, Bi’Tabak uygulamasına erişimi sebebiyle kendi yazılım, donanım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü sorun ve bu sorunların sonuçlarından Kullanıcı sorumludur.

8.3 Kullanıcı, Bi’Tabak uygulamasının hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı başkaca amaçlar için kullanamaz.

8.4 Bi’Tabak uygulamasında herhangi bir Kullanıcı’nın beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Bi’Tabak veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan yalnızca beyan eden Kullanıcı sorumludur.

8.5 Bi’Tabak uygulamasının tasarımı, yazılımı ve Servisler’e ait metin ve görsel içeriklere ilişkin tüm fikri mülkiyet hakları Bi’Tabak’a ait olup, Kullanıcı tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz.

8.6 Bi’Tabak, Kullanıcı verilerinin Kullanıcı’nın kusuru sebebiyle üçüncü kişilerce ele geçirilmesinden, okunmasından ve Kullanıcı yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir. Kullanıcı, Bi’Tabak uygulamasının kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Bi’Tabak’tan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

8.7 Kullanıcı, Bi’Tabak uygulamasının diğer kullanıcıların bilgilerine ve yazılımlarına ulaşmaya veya bunları kullanmaya çalışmayacağını, aksi halde doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu kabul eder.

8.8 Kullanıcı, Bi’Tabak uygulamasına kayıt olurken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, değişen bilgileri derhal düzelteceğini ve Bi’Tabak uygulamasının bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Bi’Tabak uygulamasının bu bilgileri ve verileri her zaman silebileceğini, Kullanıcı’nın sistem kaydını askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul eder. Bi’Tabak, Kullanıcı’nın kişisel bilgilerini yürürlükteki mevzuata uygun olarak verilen bir mahkeme kararının gereğini yerine getirmek amacıyla veya Kullanıcı’nın rızasının bulunması halinde üçüncü kişilere açıklayabilir; Kullanıcı’nın rızasının bulunması halinde bu bilgileri ve Kullanıcı’nın, Bi’Tabak uygulamasındaki hareketlerini, mobil uygulamanın geliştirilmesi ve diğer kullanıcılarına daha iyi hizmet sağlanabilmesi amacıyla da kullanabilir.

8.9 Kullanıcı’nın, Bi’Tabak uygulamasından aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki, mali ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir.

8.10 Kullanıcı, Bi’Tabak tarafından Bi’Tabak uygulamasının iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan internet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan web sitesinin internet adresi gibi birtakım bilgilerinin toplanabileceğini kabul eder.

8.11 Kullanıcı yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe alınacak uygulamalar kapsamında, Bi’Tabak’ın iştiraklerinin, sponsorlarının veya iş birliği yaptığı şirket, ortaklık veya sair kuruluşların, kendi markaları, ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları hakkında kendisine bilgi ve ilanlar gönderilmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, Bi’Tabak’a kayıt olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla toplanmasına, Bi’Tabak tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine ve iştirakleri, sponsorları veya iş birliği yaptığı şirket, ortaklık veya sair kuruluşlar ile paylaşılmasına izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, aksini bildirmediği sürece sistem kaydı sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Bi’Tabak tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Kullanıcı, yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, kısaca herhangi bir zarara uğradığı konusunda talepte bulunmayacağını ve Bi’Tabak’ı sorumlu tutmayacağını kabul ve beyan eder. Kullanıcı, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, Site üzerinden bilgilerini güncelleyebilir, değiştirebilir veya kaldırabilir.

8.12 Bi’Tabak, işbu Sözleşme uyarınca, kullanıcıların sistemde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme elektronik postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS'leri gönderme yetkisine sahiptir. Kullanıcı işbu Sözleşme'yi onaylamakla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS'lerinin cep telefonuna gönderilmesine rıza göstermiş sayılacaktır. Kullanıcı, elektronik posta ve/veya SMS almaktan vazgeçmek istemesi durumunda [email protected] ‘e talebini ileterek, elektronik posta ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirebilecektir.

8.13 Kullanıcı kişisel bilgilerinin hangi şartlar altında saklandığını, kişisel bilgilerinin kimlerle ve hangi amaçla paylaşıldığını, kişisel bilgilerinin toplanma amacını ve kişisel bilgilerinin bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel bilgilerinin eksik veya yanlış kaydedilmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel bilgilerinin silinmesini ve yok edilmesini isteme, işlenen kişisel bilgilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel bilgilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8.14 Bi’Tabak ’ın kısmen veya tamamen devri ve/veya satışı veya ortaklık yapısının değişmesi hallerinde, işbu sözleşme de barındırdığı tüm hak ve yükümlülüklerle birlikte devralanan tarafa devrolunur. Kullanıcı, böyle bir durumda kişisel bilgilerinin de devralan tarafa aktarılmasına peşinen rıza vermiştir.

9. Uyuşmazlıkların Çözülmesi

Bu Sözleşme ile bağlantılı veya bu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.